Bild På vägen dit, 2007, olja på duk, 22 x 27 cm

           9 av            

På vägen dit, 2007, olja på duk, 22 x 27 cm