Bild Storm over öerna, 1995Bild Sol vid öerna, 1995Bild Stormfågelns resa, 1995Bild Avstandet till stiernarna, 1995Bild Flicka med katte, Bild Flygtinge,
Bild Krigets barn, Bild  Kvinna med blommor, 1997Bild Nattvandraren, 1997Bild Kvinna, 1998Bild Man med fågel, 1998Bild Mellan stilla och rörelse, 1998
Bild Mongol, 1998Bild Nattblomma, 1995Bild Solros, 1997Bild Tillbaka till öerna, 1997Bild Nattängeln, 1998Bild Systrana, 1998
Bild Tankarna, 1998Bild Älgarnas trädgård, 1998Bild Blåa rummet, 1999Bild Gröna landskap, 1999Bild Magnolier, 1999Bild Igenom blå, 1999