Bild Den gröna korsar torget, 1976Bild Munken kvinnan och hunden, 1976Bild Fåglarna flygar förbi, 1976Bild Spanien vid huset, 1976Bild Katten, 1976Bild Äpplebloms barnet, 1976
Bild Sagaöen Madeira, 1977Bild Munken, 1977Bild Vid grottan, 1977Bild Ner från berget, 1977Bild Thule och djuren, 1977Bild Liss målar, Madeira, 1977